Kontaktujte nás

ZATEPLOVÁNÍ A REVITALIZACE

Zateplovací systém je posuzován jako výrobek - jako celek. Musí být proto nejprve odzkoušen v akreditovaných zkušebnách a certifikován. Certifikace se však netýká pouze jednotlivých komponent, ale hlavně celkového systému a jeho skladby. Předepsanou skladbu systémů je proto bezpodmínečně nutné dodržet. Skladba materiálů vnějšího kontaktního zateplovacího systému spolupůsobí ve vzájemném souladu z hlediska chemických i fyzikálně mechanických vlastností. Systémy jsou mrazuvzdorné a omyvatelné. Z hlediska požární ochrany jsou hodnoceny jako nesnadno hořlavé, stupněm hořlavosti C1 dle ČSN 730862 s nulovým indexem šíření plamene po povrchu dle ČSN 73 0862.
Nejrozšířenějším způsobem zateplení je vnější kontaktní zateplovací systém. Jedná se o obálku svislých stavebních konstrukcí, která výrazně snižuje únik tepla z objektu. Vedle hlavního cíle - okamžitých finančních úspor za náklady na topení, má řadu dalších ekonomických a technických výhod:

Nedílnou součástí revitalizací a zateplování budov je zateplování půdních a střešních prostor, někdy spojené s rekonstrukcí ploché či šikmé střechy. Nabízíme všechny běžně dostupné způsoby zateplení :